Wij zijn graag uw huisapotheker

Wij zijn graag uw huisapotheker

 

WIJ ZIJN GRAAG UW HUISAPOTHEKER

Mijn apotheker kent mij en daar teken ik voor!

DE HUISAPOTHEKER

Door een huisapotheker te kiezen, krijg je een doorlopende opvolging afgestemd op jouw noden!

  • Je huisapotheker heeft een volledig overzicht van de geneesmiddelen die je neemt.
  • Je huisapotheker heeft altijd een juist medicatieschema voor je klaar.
  • Je huisapotheker staat in voor persoonlijke begeleiding afgestemd op jouw noden.
  • Je huisapotheker werkt samen met je (huis)arts en andere zorgverleners en is de contactpersoon voor informatie over jouw medicatie.

Wens je meer te weten over wat die dienstverlening voor jou kan betekenen?

Lees dan hieronder verder en...
Praat erover met je apotheker!


WIE IS JOUW HUISAPOTHEKER?

Dat is je vertrouwde apotheker die jij kiest om je medicatie op te volgen en je te begeleiden bij het goed gebruik van je geneesmiddelen. Je huisapotheker bezorgt je een persoonlijk medicatieschema en past dat aan wanneer nodig.

Je huisapotheker is ook de contactpersoon bij wie je andere zorgverleners terechtkunnen voor informatie over jouw medicatie.


WAT DOET JE HUISAPOTHEKER VOOR JOU?

JE HUISAPOTHEKER HEEFT EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN DE GENEESMIDDELEN DIE JE NEEMT.

Bij elke aflevering van een geneesmiddel raadpleegt je apotheker je medicatiehistoriek. Dit zijn alle geneesmiddelen die je het voorbije jaar nam. Dit doe hij om na te gaan of dat geneesmiddel veilig is voor jou. Daarom registreert hij alle voorgeschreven geneesmiddelen die je in de apotheek komt halen systematisch in je farmaceutisch dossier.

Je huisapotheker gaat een stap verder en registreert daarnaast ook alle geneesmiddelen die je zonder voorschrift komt halen (zelfzorggeneesmiddelen) en ook de gezondheidsproducten die een invloed kunnen hebben op de werking van je geneesmiddelen (bv. Voedingssupplementen) en de medische hulpmiddelen die je gebruikt. Al die informatie is belangrijk voor een goed en veilig gebruik van je medicatie.

Je huisapotheker deelt bovendien de relevante informatie over je geneesmiddelen via het gedeeld farmaceutisch dossier met andere apothekers bij wie je langsgaat, zodat correct advies ook gegarandeerd is wanneer je bijvoorbeeld naar een apotheek van wacht gaat, of naar een andere apotheek als dat je zo uitkomt.

Je huisapotheker werkt samen met je (huis)arts en je andere zorgverstrekkers voor het uitvoeren van je behandeling.


JE HUISAPOTHEKER HEEFT ALTIJD EEN JUIST MEDICATIESCHEMA KLAAR

Een medicatieschema is een volledig en betrouwbaar overzicht van al je medicatie, zowel voorgeschreven geneesmiddelen (door je huisarts, tandarts, andere artsen, …) als zelfzorggeneesmiddelen. Het bevat praktische informatie over hoe en wanneer je welke geneesmiddelen moet innemen. Dat helpt om je medicatie op de juiste manier in te nemen. Je huisapotheker kan het medicatieschema ook beschikbaar maken voor andere zorgverstrekkers die je behandelen (bv. Huisarts, specialist, ziekenhuis), zodat zij weten welke medicatie je neemt. Je kan het ook zelf meenemen. Dat komt je gezondheid alleen maar ten goede.

In de toekomt zal je medicatieschema ook digitaal gedeeld worden tussen jouw zorgverstrekkers, in de eerste plaats tussen je huisapotheker en huisarts. Dat zal automatisch gebeuren op basis van jou toestemming om je gegevens te delen.


JE HUISAPOTHEKER STAAT IN VOOR PERSOONLIJKE BEGELEIDING AFGESTEMD OP JOUW NODEN

Hij begeleidt je in het goed gebruik van jouw geneesmiddelen en reikt hulpmiddelen aan als je problemen ondervindt met jouw medicatie.


WAT ZIJN JE RECHTEN?

De keuze voor een huisapotheker is volledig vrij. Net zoals bij de huisarts, kan je één huisapotheker kiezen voor de persoonlijke opvolging van jouw medicatie. Je kiest uiteraard zelf of je persoonlijk begeleid wil worden door een huisapotheker of niet. Bij afwezigheid van je huisapotheker kan een andere apotheker die in dezelfde apotheek werkt, je opvolging verzorgen.

Je kan op elk ogenblik van huisapotheker veranderen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is een nieuwe huisapotheker aanduiden. Als je geen opvolging meer wenst, kan je je huisapotheker gewoon vragen om de overeenkomst stop te zetten.

Tijdens de wachtdienst, op uitstap of omdat het je zo uitkomt, kan je een beroep doen op een andere apotheek. Die apotheker kan immers de belangrijkste gegevens over je medicatie raadplegen, omdat je huisapotheker die informatie deelt in het gedeeld farmaceutisch dossier. Zo ben je steeds zeker van een veilige aflevering.


WAAROM JE TOESTEMMING GEVEN OM JE GEZONDHEIDSGEGEVENS TE DELEN?

Opdat je apotheker zijn rol als huisapotheker zou kunnen vervullen, zal je gevraagd worden om een dubbele toestemming te geven.

De eerste is een toestemming voor 'voortgezette farmaceutische zorg'. Dat betekent dat je huisapotheker een dossier zal bijhouden waarin hij naast de geneesmiddelenhistoriek ook het advies dat hij gegeven heeft, registreert. Dat laat hem toe een begeleidingsgesprek voor te stellen voor het goed gebruik van je geneesmiddelen.

De tweede is de geïnformeerde toestemming voor het elektronisch uitwisselen van je gezondheidsgegevens tussen zorgverleners die je behandelen. Die toestemming is noodzakelijk voor een goede communicatie tussen die zorgverleners. Het verbetert ook de samenwerking en de efficiënte opvolging van je behandeling. Je apotheker, arts of mutualiteit kan die toestemming eenvoudig voor jou registereren, of je kan het zelf ook doen op de website www.patientconsent.be


HOEVEEL KOST DE DIENSTVERLENING VAN JE HUISAPOTHEKER?

Voor jou kost de dienstverlening niets.
Je huisapotheker mag jaarlijks €31,80 aanrekenen aan je ziekenfonds voor de dienstverlening.
Je hebt zelf geen persoonlijk aandeel (remgeld).


HOE KAN JE EEN HUISAPOTHEKER KIEZEN?

Door een overeenkomst te ondertekenen met een apotheker van jouw keuze. Daarin geef je toestemming om als huisapotheker op te treden.
De apotheker informeert je op voorhand over de dienstverlening van 'huisapotheker', je rechten en wat je mag verwachten.

Wij willen graag jouw huisapotheker zijn!

bron: folder APB