Spaarkaart

Spaarkaart

We werken in onze apotheek met een spaarkaart. 
Op alle geneesmiddelen en gezondheidsproducten zonder tussenkomst van de mutualiteit kan u een
uitgestelde korting sparen. 
De korting is productafhankelijk. 
Wanneer u €5 hebt gespaard, wordt uw korting verrekend. 

Nog geen spaarkaart? Vraag ernaar in de apotheek!