Seizoensvaccinatie: COVID en GRIEP

Ook dit najaar wordt er weer gevaccineerd tegen griep en COVID.
Sinds dit jaar kan u hiervoor ook terecht bij uw vertrouwde huisapotheker.   

Door een beroep te doen op het apotheeknetwerk, beschikt ons land nu over een versterkt en uitgebreid vaccinatiesysteem.
De complementariteit van de betrokken zorgverleners en de laagdrempeligheid van apotheken zullen helpen om de vaccinatiegraad voor COVID en griep te verhogen.


COVID-19

De COVID-pandemie is goed onder controle. Toch blijft het belangrijk om de meest kwetsbaren onder ons te beschermen. 

Een overzicht van de risicogroepen vind je onderaan dit artikel.

Het COVID vaccin wordt gratis aangeboden door de overheid.

Er wordt gevaccineerd met het laatste nieuwe booster-vaccin.   

Men verwacht een nieuwe COVID-golf in november, vandaar dat men aanraadt te vaccineren in de maand oktober.  


GRIEP 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er ook dit jaar aangeraden u te laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Zeker wanneer u medisch kwetsbaar bent.  Via vaccinatie krijgt u bescherming om opgenomen te moeten worden in het ziekenhuis of te overlijden. Naast uwpersoonlijke bescherming heeft dit ook als voordeel dat minder mensen met een zware griep een beroep moeten doen op zorgverleners of het ziekenhuis, zodat deze diensten beschikbaar blijven voor andere zorgbehoevende mensen.   

Een overzicht van de risicogroepen vind je onderaan dit artikel.

De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend tussen midden oktober en midden december

Het vaccin beschermt pas goed na twee weken en is maar goed voor één winterperiode. Want elk jaar circuleren er andere types griepvirussen en de samenstelling van het vaccin moet telkens worden aangepast.  


Griep- en COVID-vaccinatie samen? 

Griep- en COVID-vaccinatie kunnen gelijktijdig toegediend worden. Dat moet nog altijd gebeuren met twee aparte vaccins, waarbij een vaccin per arm kan worden toegediend.   

Covid-vaccinatie kan vanaf begin oktober.

Griepvaccinatie vanaf midden oktober. 

Of ze gelijktijdig toegediend kunnen worden, zal ook afhangen van de mogelijkheden bij uw arts of apotheker bij wie u de afspraak tot vaccinatie maakt.   
Voor de meest kwetsbare groepen (bewoners WZC en individuen met sterk verzwakte immuniteit) is het des te belangrijk de COVID-vaccinatie niet uit te stellen en bij voorkeur te vaccineren voor een verwachte toename van COVID-besmettingen eind oktober.   


Waar kan ik terecht voor mijn vaccins?   

Voor beide vaccins (COVID en seizoensgriep) kan u zowel terecht bij uw huisarts alsook bij ons in de apotheek. 

Indien u een afspraak heeft bij uw huisarts, bent u wel genoodzaakt het griepvaccin in de apotheek aan te kopen. Dit kan met of zonder voorschrift.   
Het COVID-vaccin is bij uw arts gratis beschikbaar. 

Een afspraak maken voor het plaatsen van een COVID-vaccin (al dan niet gecombineerd met een griepprik) in de apotheek kan enkel telefonisch. Dit om organisatorische redenen.   

Een afspraak maken voor enkel het plaatsen van een griepprik in de apotheek, kan via deze link of via telefoon 015/241.568 


Vaccinatie in de apotheek 

De vaccinatie gebeurt door uw vertrouwde apotheker die zich gekwalificeerd heeft om dit te mogen uitvoeren. 

Vaccinatie gebeurt niet in de publieke ruimte, maar wel achteraan in een rustige privé omgeving.   

Als u op afspraak langskomt voor uw vaccinatie, draag dan makkelijke losse kledij waarbij u beide bovenarmen vlot kan blootmaken.
Na de vaccinatie volgt er een wachttijd van 15 minuten om te observeren hoe het vaccin verdragen wordt.   
Risicogroepen GRIEP

Alle personen vanaf 65 jaar - personen die in een instelling verblijven - alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap - patiënten vanaf de leeftijd vanaf 6 maanden met een BMI hoger dan 40 - Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirine therapie ondergaan - alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening ook indien gestabiliseerd van longen, lever, nieren metabole aandoeningen inclusief diabetes, hart, immuniteitsstoornissen of neuromusculaire aandoeningen - alle personen die werkzaam zijn in de gezondheidssector binnen en buiten zorginstellingen - alle personen die onder hetzelfde dak wonen als de risicogroepen. Systematische vaccinatie van gezonde volwassenen tussen 18-65 jaar: niet aanbevolen. Wel te overwegen na overleg met uw arts. Bijzondere aandacht voor personen met overgewicht, rokers en overmatig alcoholgebruik.

Risicogroepen COVID

Alle personen vanaf 65 jaar - personen die in een instelling verblijven - alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap, iedere persoon met een BMI hoger dan 40 - kinderen en adolescenten tot 18 jaar indien immuungecompromiteerd, ernstige chronische ziektes op gebied van nieren, gastro-intestionaal, cardiovasculair, respiratoir of neurologisch en zeldzame aandoeningen -  iederen patiënt van 18 of ouder die lijden aan een onderliggende chronische aandoening ook indien gestabliseerd van longen, lever, nieren, metabole aandoeningen, hart inclusief hypertensie met cardiale complicaties, immuniteitsstoornissen, neurologische oorsprong zoals dementie, depressie, schizofrenie - alle personen werkzaam in de gezondheidssector. Ook alle personen die in hetzelfde huishouden leven als ernstige en zeer ernstig immuungecompromittideerde patiënten. Voor andere personen tussen 18 en 65 jaar na overleg met de arts. Bijzondere aandacht voor personen onder de 65 jaar die momenteel of vroeger roken, met fysieke inactiviteit of met overmatig alcohol gebruik.
Systematische vaccinatie van gezonde kinderen, adolescenten en volwassenen onder de 64 jaar niet aanbevolen. Op vraag kan met een boostervaccin ontvangen (voor iedere reden, inclusief reizen). Dit is echter gebaseerd op een individuele keuze, niet op wetenschappelijke aanbevelingen.